خدمات

 

 

دستگاه

 

تعرفه آزاد(ريال)

 

دانشجويي(ريال)

دانشجوي دانشگاه خواجه نصير (ريال)

 

قابليت(ريال)

 

توضيحات (ريال)

لايه نشاني تبخير الكتروني

 

EGUN(Electronic gun)

4100000

3600000

3000000

Al-AU-Ag-Ni

بر اساس نوع تارگت قيمت افزايش مي يابد.ر ا

لايه نشاني تبخير حرارتي

 

PVD (physical vapor deposition)

 

3400000

3000000

2500000

 

در اندازه گيري هاي بيشتر از 15 دقيقه به ازاي هر 15 دقيقه 40000 تومان به هزينه اضافه خواهد شد.

مشخصه يابي جريان ولتاژ در محدوده نانو و پيكو آمپر

 

SMU

 

1500000

120000

100000

 

هزينه به ازاي تست حسگري گاز در يك دما و غلظت كشخص گاز مي باشد.

تست سنسور گاز

 

Gas test

 

2500000

2100000

1500000

 

هزينه به ازاي تست حسگري گاز در يك دما و غلظت مشخص گاز مي باشد.

تبديل فوريه مادون قرمز

 

FTIR

 

400000

350000

300000

 

به ازاي هر نمونه

طيف نگاري مرئي

 

UV-Visible spectroscopy

 

350000

300000

250000

 

به ازاي هر نمونه

 

Ultrasonic

 

350000

300000

250000

 

به ازاي هر 10 دقيقه خدمات

ميكروسكوپ نوري

 

Optical microscope

 

300000

250000

200000

عكس برداري كامپيوتري برابر 600

به ازاي هر نمونه

دستگاه لايه نشاني چرخشي

 

Spin coating

 

400000

350000

300000

300 rpm vacuum

به ازاي هر نمونه

 

Heater-Magnetic stirrer

 

350000

250000

200000

 

يك ساعت

ترازو

Lab balance

 

300000

200000

150000

0.1 mg

به ازاي هر نمونه

كوره(در معرض هوا و گازهاي خنثي)

550000

500000

400000

800 °C

يك ساعت (در صورت نياز به محيط نيتروژن هزينه افزايش مي يابد)

مقاومت سطحي

Four point probe

350000

300000

200000

 

به ازاي هر نمونه

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/11
تعداد بازدید:
391
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.