ساخت سامانه گلاوباكس توسط دانشجويان آزمايشگاه ادوات نيمه هادي
دانشجويان آزمايشگاه افزاره نيمه هادي در حال ساخت اين سيستم مي باشند. يكي از ابزارهاي آزمايشگاهي مي‌باشد كه از يك محفظه (معمولا پلكسي) تشكيل شده‌است كه به كاربر اجازه مي‌دهد تا در محيطي ايزوله شده با مواد سمي يا عوامل عفونت زا كار كند. همچنين در مواردي كه مواد مورد استفاده با هواي اطراف واكنش مي‌دهد، از اين وسيله استفاده مي‌شود به اين ترتيب كه داخل محفظه را با گازهاي بي‌اثري چون نيتروژن و آرگون پر مي‌كنند. در اين ابزار سه دستكش وجود دارد كه به كاربر اجازه مي‌دهد بدون تماس با مواد داخل محفظه با آن‌ها كار مي‌كنند. براي وارد يا خارج كردن مواد در گلاو باكس يك محفظه واسط طراحي شده‌است. براي اين منظور ابتدا درب خارجي محفظه باز مي‌شود و ماده مورد در داخل محفظه قرار مي‌گيرد سپس هواي داخل محفظه واسط تخليه و گاز بي‌اثر در داخل آن پر مي‌شود. سپس شخص آزمايشگر با باز كردن درب داخلي گلاو باكس ماده مورد نظر را به محفظه اصلي وارد مي‌كند.
 
 
 
تعداد بازدید:
206
تاریخ:
1398/02/02
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.